Home / 影片 / 一分鐘就懂.簡易拉筋法 (第一集:脊椎關節伸展)

一分鐘就懂.簡易拉筋法 (第一集:脊椎關節伸展)

一連8集的簡易拉筋法,安坐家中也可做哦!^_^

第一集:脊椎關節伸展

About Alice

畢業於HKU SPACE的Advance Diploma in Fitness and Exercise,多年教授Pilates、Stretching等經驗。

Check Also

【跟我做一日外賣仔!】做咗一個鐘,我賺咗…🤑|DELIVEROO|Vlog #14

成日話做外賣仔好好搵,今集就同 …

發佈留言